Η Dewpoint υλοποιεί έργα μαζί με τους συνεργάτες της, υποστηρίζοντάς τα σ’ όλα τα επίπεδα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε έργου ή κάθε συνεργάτη. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν μελέτησχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και υποστήριξη στην διάρκεια λειτουργίας του παρέχοντας και τις απαιτούμενες εγγυήσεις.

Έργα που έχουν υλοποιηθεί με τον εξοπλισμό που προωθεί και υποστηρίζει η Dewpoint σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, τράπεζες, καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανίες, μουσεία, κέντρα υγείας κλπ.